Äiti & vauva hemmottelu päivä

Tule yhdes­sä vau­van kans­sa synnytyksen/syntymän jäl­kei­seen palaut­ta­vaan hoi­toon vyö­hy­ke­te­ra­pian, hie­ron­nan, gua shan ja aku­punk­tion keinoin.

Kätilö/ Reflek­so­lo­gi Eeva tekee vau­val­le hoi­don ja Anne Var­tiai­nen Refleksologi/ Kou­lu­tet­tu hie­ro­ja antaa äidil­le ren­tout­ta­van ja avaa­van käsit­te­lyn. Äiti saa halu­tes­saan ren­tout­ta­van jal­ka­kyl­vyn ja hoi­to­jen päät­teek­si läm­min­tä tee­tä sekä elin­voi­mai­sen terveysjuoman.

Äidin ja vau­van hoi­to yhteen­sä vain 50€

Paik­ko­ja rajoitetusti

Hoi­toa­jat, 1h / Äiti & Vauva

Ilmoit­tau­du mukaan:
eeva@kokonaisuus.fi