Perheen hyvinvointi ja muutokset

Perheen hyvinvointi ja muutokset elämässä

Uuden ihmi­sen saa­pu­mi­nen elä­määm­me, mei­dän vas­tuul­le, on elä­mää mul­lis­ta­va koke­mus. Pie­ni ihmi­nen on riip­pu­vai­nen per­hees­tään, huo­len­pi­tä­jis­tään, joten koko per­heen hyvin­voin­ti on sydä­me­na­sia myös Koko­nai­suu­den ammat­ti­lai­sil­le. Vau­va tuo tul­les­saan muu­tok­sen, par­haim­mil­laan sii­tä muu­tok­ses­ta pää­see naut­ti­maan koko per­he, kun hyvin­voin­tiin vai­kut­ta­vat teki­jät ovat kunnossa.

 

KÄTI­LÖN KOTI­KÄYN­TI 59e/h (alv 0%)

Koko­nai­suus tar­jo­aa per­heil­le mah­dol­li­suu­den käti­lön koti­käyn­tiin. Voit kes­kus­tel­la sinua askar­rut­ta­vis­ta asiois­ta, saa­da ohjaus­ta sinun ja per­hee­si toi­vei­den ja tar­pei­den mukaan. Tämä onnis­tuu myös Medics24-lähikli­ni­kal­la. Jos asut kau­em­pa­na voit tar­vit­taes­sa ottaa yhteyt­tä etä­pal­ve­lun kaut­ta verkossa.

 

Kätilön kotikäynteihin ja valmennuksiin kysy vapaita aikoja ja tarkempia tietoja:

 

Tii­na Murdoch

0456341449

tiina@kokonaisuus.fi

 

Eeva Toi­vo­nen

0401403255

eeva@kokonaisuus.fi